FUSION
тоглоомын тухай

Та өөрт байгаа 2 ижил rarity-тай Бухаг нийлүүлж
илүү rariry-тай Буха гаргаж авах боломжтой.
Таны сонгосон 2 Буха шатаагдах бөгөөд нэгэнт эхэлсэн тоглолтыг буцаах боломжгүй. Тиймээс Бухагаа сонгохдоо анхаарна уу.

Дууссан тоглолтууд